Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Uitvoeren onderzoeken mogelijkheden sportbedrijf

Uitvoeren onderzoeken mogelijkheden sportbedrijf
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

Er zal worden onderzocht of wij, net als bijvoorbeeld de gemeente Smallingerland, een sportbedrijf kunnen oprichten, waarin we alle sportaccommodaties onderbrengen. In dit onderzoek wordt een relatie gelegd met de organisatievorm van dorpshuizen (zie programma 6).