Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Uitvoeren huidig integraal huisvestingsplan

Uitvoeren huidig integraal huisvestingsplan
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

Het doel van dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) is om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs in Opsterland. Gemeente en schoolbesturen in de gemeente Opsterland spannen zich gezamenlijk in om een aantrekkelijk en betaalbaar leerklimaat te bieden. Dit betekent kwalitatief, uitdagend en vernieuwend onderwijs met huisvesting die daarbij past. Er wordt momenteel uitvoering gegeven aan diverse projecten zoals "Kansen voor Beetsterzwaag" en diverse projecten Gorredijk zoals Nieuwbouw  MFA voor o.b.s. Trimbeets/ Flambou,  gedeeltelijke vernieuwbouw Burgemeester Harmsmaschool en nieuwbouw van De Skans.