Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Uiterlijk in 2020 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten

Uiterlijk in 2020 wijzen wij zones in het buitengebied aan om de duisternis te vergroten
Portefeuillehouder
Wethouder R. Jonkman

Ons beleid is er op gericht om de natuur zo weinig mogelijk te verstoren. We willen gebieden waar duisternis voor de natuur van belang is daarom beschermen tegen lichtvervuiling. De wetgeving geeft de gemeenten de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen die in volgens ons extra bescherming nodig hebben tegen lichtvervuiling. Uiterlijk in 2020 hebben we daarom gebieden aangewezen die in onze ogen deze bescherming nodig hebben. In deze gebieden zullen beperkingen gaan gelden voor lichtgebruik.