Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Terugdringen verkoop alcohol aan jongeren onder de 18 jaar

Terugdringen verkoop alcohol aan jongeren onder de 18 jaar
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

Het preventie- en handhavingsplan dient in 2019 geactualiseerd te worden en vastgesteld te worden door de Raad. Belangrijk onderdeel hierin is de wettelijke verplichting van de gemeente om verkoop van alcohol aan jongeren tot 18 jaar terug te dringen. Hiervoor wordt mede gebruik gemaakt van de aansluiting bij het Platform de Nuchtere Fries. In 2019 wordt een meer gemeentelijke campagne gemaakt met als doel verdere bewustwording en voorlichting over de risico's van alcohol.