Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Samen met vier andere regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we de streekagenda Zuidoost-Fryslân uit

Samen met vier andere regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we de streekagenda Zuidoost-Fryslân uit
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

Met de streekagenda werken de provincie, het waterschap en de gemeenten Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland samen aan de duurzame ontwikkeling van de regio Zuidoost-Fryslân. In 2017 zijn de vijf belangrijkste thema's benoemd: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire energie, transformatie bedrijventerreinen en leefbaarheid op het platteland. In 2019 werken de partners verder aan deze thema's.