Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Personen met verward gedrag signaleren en escalatie voorkomen

Personen met verward gedrag signaleren en escalatie voorkomen
Portefeuillehouder
Burgemeester E. van Selm

Escalatie voorkomen en bij (dreigende) escalatie zo spoedig mogelijk de-escaleren. Hierbij werken we samen met ketenpartners en maken we gebruik van de methodiek Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE).