Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Inzet op meer algemene voorzieningen die er aan bijdragen dat minder individuele voorzieningen worden verstrekt (waaronder ouderenwerk)

Inzet op meer algemene voorzieningen die er aan bijdragen dat minder individuele voorzieningen worden verstrekt (waaronder ouderenwerk)
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

We stimuleren en faciliteren de ontwikkeling van voorzieningen, waar mensen zonder tussenkomst (indicatie) van de gemeente terecht kunnen voor ondersteuning. In 2019 gaan we dit verder uitwerken in een plan van aanpak.