Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Inzet buurtsportcoaches

Inzet buurtsportcoaches
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

De buurtsportcoaches worden ingezet als versterking/ondersteuning van de vakleerkrachten op het basisonderwijs of als vakleerkracht. De buursportcoaches organiseren daarnaast sportweken in de dorpen, sportdagen voor basisscholen, ontplooien activiteiten in de buurt en werken mee aan landelijke dagen, zoals de nationale buitenspeeldagen. Daarnaast ondersteunen de buurtsportcoaches de sportverenigingen en worden ze ingezet op doelgroepen vanuit het sociaal domein. Dit vanuit het gedachtegoed: iedereen doet mee.