Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Integrale en individuele voorzieningen als eigen kracht en netwerk niet toereikend zijn

Integrale en individuele voorzieningen als eigen kracht en netwerk niet toereikend zijn
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

We ondersteunen mensen, die het (tijdelijk) even niet zelf redden. Eerst wordt nagegaan wat mensen zelf kunnen en wat de mogelijkheden van hun netwerk zijn. Daarna wordt ingezet op de meest efficiënte ondersteuningsmogelijkheden om zelfredzaamheid te bevorderen en escalatie van problemen te voorkomen.