Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Instroom beperken

Instroom beperken
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

Een succesvolle strategie om de bijstandskosten meer beheersbaar te maken is het beperken van de instroom. Hierin zijn stappen gezet, zoals bijvoorbeeld het inrichten van twee poortwachtersfuncties en het regelmatig uitvoeren van heronderzoeken, om vast te stellen of iemand nog recht heeft op een uitkering. Daarnaast zijn wij gestart met het re-integratieplan Meteen in Beweging, waarin uitkeringsgerechtigden snel gaan participeren in re-integratieactiviteiten. In 2019 gaan wij hier onverminderd mee door en waar noodzakelijk wordt de werkwijze verder aangepast.