Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden

In OWO-verband werken wij samen op ambtelijk niveau en trekken wij samen op in regionale verbanden
Portefeuillehouder
Burgemeester E. van Selm

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland voeren een aantal taken gezamenlijk uit, bijvoorbeeld taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In 2019 gaan wij met deze samenwerking door en bekijken we waar meer afstemming op het gebied van beleid of in regionale samenwerkingsverbanden mogelijk is.