Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Gerichte resultaatafspraken met zorgaanbieders

Gerichte resultaatafspraken met zorgaanbieders
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

We zullen met de zorgaanbieders afspraken maken over de individueel ( per cliënt) te bereiken resultaten/effecten.