Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Gemeente minimaal 5 % arbeidsgehandicapten in dienst

Gemeente minimaal 5 % arbeidsgehandicapten in dienst
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

In het landelijk Sociaal Akkoord staat dat werkgevers de verantwoordelijkheid hebben om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In Opsterland vinden wij dit ook, en momenteel geven wij hier zelf invulling aan binnen de eigen organisatie. Het betreft de doelgroep met of zonder uitkering die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, maar wel kan werken. We gaan in  2019 voortvarend verder met deze aanpak.