Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Evaluatie IHP

Evaluatie IHP
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

De evaluatie van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan 2015-2030 wordt versneld gerealiseerd. In samenwerking met de schoolbesturen wordt ingezet op flexibel en multifunctioneel ruimtegebruik van de bestaande en nieuw te bouwen gebouwen. In de evaluatie wordt aandacht besteed aan de effecten van duurzaamheid.