Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Er is in de gemeente ruimte voor uitbreiding van of nieuwe vestigingslocaties

Er is in de gemeente ruimte voor uitbreiding van of nieuwe vestigingslocaties
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

De verkopen en reserveringen van de bedrijvenkavels trekken significant aan. Met de provincie Fryslân en de regiogemeenten wordt een nieuw convenant afgesloten. Het prognoserapport van bureau Louter is hierbij leidend voor de provincie. Hieruit komt voor Opsterland naar voren dat er een tekort aan bedrijfskavels wordt verwacht van ca. 15 ha. (tot 2030). Hierdoor ontstaat de vraag naar uitbreiding van vestigingslocaties. In regionaal verband (Zuidoost Friesland) worden in 2019 hiervoor voorstellen gedaan.