Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Dorpskommen worden fiets- en kindvriendelijk ingericht

Dorpskommen worden fiets- en kindvriendelijk ingericht
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

Bij het oplossen van verkeerstechnische knelpunten hanteren we daar waar mogelijk de Shared Space benadering. Volgens dit concept komt het (auto)verkeer dan op een meer gelijke voet te staan met de overige gebruikers en functies in de openbare ruimte.