Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Doeltreffende handhaving

Doeltreffende handhaving
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

Consequent handhaven is, samen met streng aan poort zijn, een van de instrumenten die gebruikt worden om de instroom in de uitkering te beperken en de uitstroom te bevorderen.

In 2018 hebben wij een aantal activiteiten voorbereid die in 2019 o.a. moeten leiden tot het (nog) eerder opsporen van fraude. Een belangrijke doelstelling is fraude zo snel mogelijk op te sporen om te voorkomen dat de fraude een zodanige omvang krijgt dat er geen reëel aflossings- en toekomstperspectief meer is.