Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

De recreatieve sector biedt een aantrekkelijk aanbod voor jong en oud

De recreatieve sector biedt een aantrekkelijk aanbod voor jong en oud
Portefeuillehouder
Wethouder R. Jonkman

De gemeente wil samen met ondernemers en de overige instanties de kansen benutten en deze samenwerking moet leiden tot een gezonde en bloeiende toeristische sector. Het gemeentelijk beleid is hiervoor voorwaardenscheppend. 

Voor een groei van recreatie en toerisme liggen er volop kansen. Steeds meer mensen kiezen voor actieve vormen van recreatie en dat is wat Opsterland in ruime mate kan bieden. Voor de werkgelegenheid is de toeristische sector van belang. Toerisme en recreatie vormen in Opsterland dan ook een belangrijke en kansrijke economische sector.