Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Brede en actieve lobby voor meer middelen in het sociaal domein

Brede en actieve lobby voor meer middelen in het sociaal domein
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

Het Rijk stelt onvoldoende middelen beschikbaar aan de gemeente voor de uitvoering van de zorgtaken. Bij de toenemende vraag van vooral complexe en dure jeugdzorg zal het Rijk meer moeten bijdragen. Wij zullen alles in het werk stellen om via bij voorbeeld de VFG en de VNG een effectieve lobby op gang te brengen.