Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug

Bij noodzakelijke bomenkap planten wij waar mogelijk en wenselijk nieuwe bomen terug
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma
Wethouder R. Jonkman

Wanneer de boven- en ondergrondse ruimte voor het planten van nieuwe bomen in voldoende mate aanwezig is, worden bij een noodzakelijk kap een of meer nieuwe bomen terug geplant. Dit betekent niet, dat er altijd 1-op-1 wordt terug geplant, het kan ook minder of meer zijn. Daarbij wordt gekeken naar ziekte resistente soorten en soorten die de biodiversiteit bevorderen.

Hierbij wordt ook de opgave voor boscompensatie van 5,3 ha meegenomen.