Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Alle voorstellen aan de gemeenteraad bevatten een duurzaamheidsparagraaf

Alle voorstellen aan de gemeenteraad bevatten een duurzaamheidsparagraaf
Portefeuillehouder
Wethouder R. Jonkman

In het coalitieakkoord is aangegeven dat we in 2035 energieneutraal willen zijn. Het is daarom van belang dat we zicht hebben op de effecten die de beslissingen van de raad op duurzaamheid hebben. In de raadsvoorstellen wordt daarom een duurzaamheidsparagraaf opgenomen.