Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Alle schoolpleinen, sportverenigingen en speeltuinen en/of andere plaatsen waar veel kinderen komen zijn rookvrij

Alle schoolpleinen, sportverenigingen en speeltuinen en/of andere plaatsen waar veel kinderen komen zijn rookvrij
Portefeuillehouder
Wethouder L. de Vries

Vanuit de maatschappelijk beweging Rookvrije Generatie en de verplichting dat schoolpleinen vanaf 2020 rookvrij dienen te zijn, gaan we met stakeholders in gesprek om te komen tot rookvrije schoolpleinen, speeltuinen, sportvelden en/of andere plaatsen waar veel kinderen komen. We doen dit ook vanuit het concept De Gezonde School.