Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Terug

Aansluiten bij identiteit en wensen dorpen, dorpsvisie als uitgangspunt

Aansluiten bij identiteit en wensen dorpen, dorpsvisie als uitgangspunt
Portefeuillehouder
Wethouder A. Postma

Dorpen hebben hun eigen dorpsvisie waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn. Samen met de dorpen zullen wij kijken of en op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan de dorpsvisie. Dit is maatwerk. Ieder dorp heeft zijn eigen kenmerken en eigen identiteit. Als gemeente ondersteunen en faciliteren we de dorpen waar nodig. Hierbij sluiten we aan bij de wensen en behoeften van de dorpen.