Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Wy dogge mei oan it Tomke projekt en stypje de Afûk

Wy dogge mei oan it Tomke projekt en stypje de Afûk

Wy wolle it brûken fan de Fryske taal yn de gemeente Opsterlân stypje; benammen de meartalichheid by kulturele aktiviteiten en yn it ûnderwiis. Dêrom dogge wy mei oan it Tomke projekt (it befoarderjen fan taal en lêzen foar pjutten) en stypje wy de Afûk (kursussen foar Frysk ûnderwiis foar folwoeksenen en stypjen gemeentlik belied).