Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Welstandsbeleid herformuleren op basis van de Omgevingswet

Welstandsbeleid herformuleren op basis van de Omgevingswet

Er wordt gewerkt aan een Nota Ruimtelijke Kwaliteit voor de gehele gemeente.  Deze vervangt de huidige welstandsnota en heeft als doel de regels rond welstandstoetsing eenvoudiger te maken en waar mogelijk af te schaffen. Daarnaast heeft deze als doel waardevolle karakteristieke panden en gebieden te duiden en de waarden ervan zo mogelijk te versterken.  De Nota wordt zodanig vorm gegeven dat deze kan dienen als bouwsteen/programma voor de Omgevingsvisie en Omgevingsplannen.