Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

We voeren het programma faciliterende overheid uit

We voeren het programma faciliterende overheid uit

Wij willen initiatieven uit de samenleving zo goed mogelijk faciliteren (het zogenaamde "gekanteld" werken). De Opsterlandse gedachte hierbij is, dat deze manier van werken een verandering in houding, gedrag en omgangsvormen betekent. Concreet een wijze waarop bestuur en organisatie tot resultaten willen komen in samenspraak met de samenleving als geheel, maar ook op individueel niveau.

Daarnaast toetsen wij (de noodzaak van) regelgeving en processen waarmee burgers en ondernemingen te maken krijgen.