Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

We subsidiëren benutte VVE doelgroepplaatsen aan de aanbieders

We subsidiëren benutte VVE doelgroepplaatsen aan de aanbieders

Omdat het bieden van een VVE programma aan doelgroeppeuters meer begeleidingskosten met zich meebrengt (voorbereiding, verslaglegging  en overdracht naar de basisschool zijn intensiever), wordt aan aanbieders een subsidie verstrekt per gerealiseerde doelgroepplaats.