Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

We stimuleren en faciliteren marktpartijen in hun ruimtelijke plannen.

We stimuleren en faciliteren marktpartijen in hun ruimtelijke plannen.

De gemeente zal voornamelijk een faciliterend grondbeleid voeren. Dit betekent dat initiatieven en de bijbehorende (financiële) risico’s zo veel mogelijk aan marktpartijen overgelaten worden en dat de gemeente  ondersteuning en samenwerking biedt. De gemeente neemt alleen bij uitzondering grondposities in en laat bouwrijp maken zo veel mogelijk aan marktpartijen over.