Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

We realiseren de resterende personele taakstelling

We realiseren de resterende personele taakstelling

Door het verder verhogen van efficiency en flexibiliteit (bv projectmatig werken, digitale dienstverlening en samenwerken met andere gemeenten) verminderen we de personeelskosten structureel en wordt de taakstelling behaald. Zie tevens de concrete toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering.