Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

We onderzoeken de mogelijkheden voor het terugdringen van restafval

We onderzoeken de mogelijkheden voor het terugdringen van restafval

We onderzoeken de mogelijkheden voor het terugdringen van restafval door een betere afvalscheiding aan de bron.

Hiervoor wordt het tarief voor gft gehalveerd en een biobakje voor de keuken verstrekt. Daarmee wordt ingezet op het verminderen van de hoeveelheid gft in het restafval en het behalen van de VANG-doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.