Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

We ondersteunen centrummanagement in de drie grote kernen

We ondersteunen centrummanagement in de drie grote kernen

In zowel Beetsterzwaag, Gorredijk als Ureterp zijn centrummanagers actief.  Deze inzet van deze mensen heeft tot doel om de verbeteringen in het centrum tot stand te brengen in samenwerking met de ondernemersverenigingen en de individuele ondernemers. Voor alle 3 de centra is een plan gemaakt. Eén van de belangrijke aandachtpunten is om de leegstand van winkels te verminderen.  Maar ook om de uitstraling en het parkeren te verbeteren.