Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

We monitoren het aanbod van voorschoolse voorzieningen

We monitoren het aanbod van voorschoolse voorzieningen

Jaarlijks voeren we gesprekken met aanbieders van voorschoolse voorzieningen met speciale aandacht voor de peuteropvang. Daarbij wordt gekeken naar de levensvatbaarheid van de individuele locaties met het oog op de krimp. Waar mogelijk nemen we maatregelen om het voorzieningen niveau in stand te houden.