Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

We geven uitvoering aan het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet

We geven uitvoering aan het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet

De activiteiten uit het preventieplan Drank en Horecawet worden verder uitgevoerd en we gaan de eerste stappen zetten voor een eindevaluatie als input voor nieuw beleid voor de jaren 2019-2013.