Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

We faciliteren ondernemers op zes thema’s

We faciliteren ondernemers op zes thema’s

Via het project "Ondernemend Opsterland" faciliteren we belangstellende ondernemers op zes thema’s door zes verschillende experts en door plannen met hen te ontwikkelen en tot uitvoer te brengen.

Het gaat hierbij om de thema's:

1. Proces- en productinnovatie;
2. Duurzaam ondernemen;
3. Verbetering organisatiegraad;
4. Exportbevordering;
5. Samenwerking ondernemers/onderwijs/overheid;
6. Kwaliteitsimpuls kernwinkelgebieden.

In 2018 wordt, op basis van een te houden evaluatie, beslist op welke manier het project wordt voortgezet.