Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Vijfjaarlijks inspecteren we de kwaliteit van kunstwerken

Vijfjaarlijks inspecteren we de kwaliteit van kunstwerken

Eens in de vijf jaren wordt een gedetailleerde inspectie uitgevoerd. Met de verkregen informatie wordt de planning en begroting van maatregelen geactualiseerd. In 2021 zal de eerstvolgend actualisatie worden uitgevoerd.