Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Vertalen van de woonvisie (inclusief programma) naar één inzicht per dorp

Vertalen van de woonvisie (inclusief programma) naar één inzicht per dorp

De  in april 2017 vastgestelde woonvisie 2017-2021 zal, gecombineerd met het dorpenbeleid, worden doorvertaald naar keuzes per dorp.  Dit doen we in samenwerking met woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, marktpartijen, bewonersorganisaties en bewoners.