Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Vertalen van de pilot Beetsterzwaag

Vertalen van de pilot Beetsterzwaag

Voor de Hoofdstraat van Beetsterzwaag wordt een Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld om de beeldkwaliteit van het gebied vast te leggen, te beschermen en zo mogelijk te verbeteren. Deze wordt als pilot gebruikt voor het opstellen van een Nota Ruimtelijke Kwaliteit voor de hele gemeente, welke de welstandsnota moet gaan vervangen.