Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Vertalen van de keuzes rondom archeologie / erfgoed in omgevingsvisie en omgevingsplan(nen)

Vertalen van de keuzes rondom archeologie / erfgoed in omgevingsvisie en omgevingsplan(nen)

In samenwerking met de provincie wordt gewerkt aan de verdiepingsslag van de archeologische waardenkaart voor het grondgebied van Opsterland.  Wanneer deze verdiepingsslag is afgerond, kunnen keuzes rond archeologie worden gemaakt en vertaald in de omgevingsvisie en omgevingsplannen.