Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Vaststellen van alle grondprijzen in de grondprijzenbrief.

Vaststellen van alle grondprijzen in de grondprijzenbrief.

Jaarlijks stelt het college van B&W een grondprijzenbrief vast met actuele grondprijzen en tarieven.