Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Uitvoeren van gewoon onderhoud van aan het Wetterskip overgedragen stedelijk water in opdracht van het Wetterskip

Uitvoeren van gewoon onderhoud van aan het Wetterskip overgedragen stedelijk water in opdracht van het Wetterskip

In 2016 zijn de schouwplichtige watergangen en waterpartijen binnen de bebouwde kom overgedragen aan het Wetterskip in het kader van Overdracht Stedelijk Water. De gemeente onderhoudt echter de watergangen en waterpartijen en ontvangt hiervoor een vergoeding.