Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Uitvoeren van buitengewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen (baggeren)

Uitvoeren van buitengewoon onderhoud van gemeentelijke watergangen (baggeren)

In opdracht van het Wetterskip worden schouwplichtige watergangen en/of waterpartijen (Keur) gebaggerd als het doorstroomprofiel niet meer aan de norm van het Wetterskip voldoet.