Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Uitvoeren strategische personeelsplanning met als doel taken efficiënt uit te voeren

Uitvoeren strategische personeelsplanning met als doel taken efficiënt uit te voeren

We wensen de organisatie zo in te richten, dat medewerkers goed met elkaar kunnen samenwerken om maatschappelijke en individuele vraagstukken van inwoners op te lossen binnen en buiten de organisatie. Dit vraagt om dienstverlening, die aansluit bij de vraag/behoefte van onze inwoners en samenleving.