Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Toezicht houden op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen

Toezicht houden op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen

De GGD voert inspecties uit waarop de gemeente eventuele handhavingsacties onderneemt.

Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde handhavingsbeleid.