Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Toetsen van meldingen grondverzet aan de bodemkwaliteit

Toetsen van meldingen grondverzet aan de bodemkwaliteit

In 2010 hebben we een bodembeheerplan opgezet. We hebben actuele bodemkwaliteitskaarten waarmee we kunnen zien welk grondverzet we kunnen goedkeuren zonder dat er bodemonderzoek nodig is. Bedrijven en particulieren die grondverzet plegen moeten bij de gemeente melden wat ze gaan doen. De gemeente toets of het grondverzet voldoet aan de regels van ons beheerplan en de kwaliteitskaart.