Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Tijdig signaleren in samenwerking met jeugd- en jongerenwerk en pedagogische voorzieningen zoals peuteropvang, basisscholen en voorgezet onderwijs

Tijdig signaleren in samenwerking met jeugd- en jongerenwerk en pedagogische voorzieningen zoals peuteropvang, basisscholen en voorgezet onderwijs

Maandelijks  overleg  van vertegenwoordigers van (passend) onderwijs, voorschoolse voorzieningen en de gemeente stimuleert partijen om problemen in een vroeg stadium te signaleren, te delen  en op te pakken . Er is op casusniveau overleg tussen het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen met het Gebiedsteam.