Meer
Publicatiedatum: 04-10-2018

Inhoud

Terug

Samen met partners realiseren van herstructureringsprojecten

Samen met partners realiseren van herstructureringsprojecten

Uitvoering wordt gegeven aan herstructureringsprojecten die zijn opgenomen in de met de woningcorporaties overeengekomen prestatieafspraken (o.a. Jan Eisengastrjitte in Gorredijk).