Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Samen met de vijf regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we het jaarplan Streekagenda Zuidoost-Fryslân uit

Samen met de vijf regiogemeenten, de provincie en het waterschap voeren we het jaarplan Streekagenda Zuidoost-Fryslân uit

Samen met de vijf regiogemeenten Zuidoost -Fryslân, de provincie en het waterschap voeren we het jaarplan Streekagenda Zuidoost-Fryslân uit.

Het jaarplan 2018 wordt in de eerste helft van het jaar voorgelegd aan het college en ter kennisname aan de raad gebracht. Tot nu toe opgenomen projecten zijn: Educatief programma NME (natuur, milieu educatie) en veenweidegebied.