Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Onderzoeken van de mogelijkheden waar zonnecollectoren op de gemeentelijke gebouwen of gronden kunnen worden geplaatst

Onderzoeken van de mogelijkheden waar zonnecollectoren op de gemeentelijke gebouwen of gronden kunnen worden geplaatst

Bij het gemeentebedrijf worden zonnepanelen op het dak geplaatst. Het gemeentehuis is niet geschikt voor zonnepanelen vanwege de schaduw van de aanwezige bomen en vanwege de richting van het dak. In 2018 zal gekeken worden of er andere gemeentelijke gebouwen geschikt zijn voor zonnepanelen. In ons ambitiedocument hebben we aangegeven initiatieven te faciliteren en ondersteunen om zonneparken binnen de gestelde kaders te realiseren. We willen dit beleid evalueren als we 9 MWatt aan zonnevelden hebben.