Meer
Publicatiedatum: 04-10-2018

Inhoud

Terug

Ondersteunen van bestaande vrijwilligers en activeren van nieuwe vrijwilligers

Ondersteunen van bestaande vrijwilligers en activeren van nieuwe vrijwilligers

Via de welzijnsorganisatie worden  vrijwilligers geworven, ondersteund en zo nodig geschoold.