Meer
Publicatiedatum: 04-10-2018

Inhoud

Terug

Onderhouden van niet-schouwplichtig water binnen de bebouwde kom

Onderhouden van niet-schouwplichtig water binnen de bebouwde kom

Niet schouwplichtige watergangen worden alleen geherprofileerd naar aanleiding van wateroverlast als gevolg van onvoldoende waterberging.